• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Pobyt

Voľný pohyb pracovníkov patrí medzi základné princípy Európskej únie. Je zakotvený v členku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ďalej rozvinutý v sekundárnej legislatíve a judikatúre Súdneho dvora. Občania EÚ majú právo:

 • hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ;
 • pracovať v danom štáte bez pracovného povolenia;
 • pobývať v ňom na tento účel;
 • ostať v ňom aj po ukončení zamestnania;
 • na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody.

Voľný pohyb pracovníkov sa vo všeobecnosti vzťahuje aj na krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Európsky hospodársky priestor vznikol podpisom v máji 1992 a dnes je jeho súčasťou 29 krajín. Dvatsaťpäť z nich sú členskými krajinami únie, ku ktorým sa v 2007 pridajú Rumunsko a Bulharsko a v roku 2013 Chorvátsko. K nim   treba pripočítať tri zo štyroch členských štátov európskej asociácie voľnej výmeny: Lichtenštajnsko, Island, Nórsko. Švajčiarsko je členom európskej asociácie no zatiaľ nevstúpilo do EHP, vzhľadom na odmietavé refrendum v 1992.  

EHP je materializáciou štyroch základných slobôd ktoré vytvárajú Európsky jednotný trh: slobodný pohyb osôb, kapitálu, služieb a tovarov.

Z toho vyplýva, že občania SR môžu vstupovať a zotrvávať na území Španielska bez pasu a hraničnej kontroly. Musia mať však pri sebe legitímny doklad s fotografiou (platný cestovný pas alebo občiansky preukaz),  pre deti mladšie ako 14 rokov, ktoré nedisponujú občianskym preukazom, je potrebné vybaviť cestovný pas, ktorý musia mať pri sebe. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačné karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky. 

Vyhostenie

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení aj napriek voľnému pohybu osôb v EÚ, a to na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, jeho orgány však musia vedieť preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu, napr. za nelegálnu prácu sú v Španielsku ukladané tvrdé ekonomické sankcie (pokuty) ako zamestnávateľovi, tak aj zamestnancovi.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Zdroj: www.europskaunia.sk, ec.europa.eu, www.europa.eu

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc