• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Konzulárne služby

 

Výpis z registra trestov SR

Žiadosť podáva osobne fyzická osoba alebo na základe úradne overenej plnej moci môže žiadosť podať zástupca žiadateľa. K žiadosti sa predkladá rodný list a platný doklad totožnosti. Správny poplatok je 10,- eur. 

 

Overovanie podpisov a kópií

V zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch je konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky oprávnené vykonávať funkcie notára. 

Táto právomoc spočíva v tom, že konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky overuje pravosť podpisov a pravosť fotokópií. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky nezodpovedá za obsah overovaných listín.

 

Overenie pravosti podpisu

Overením pravosti podpisu konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal.
Pri overovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť a platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).  Správny poplatok je 10,- eur.

 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. Správny poplatok je 10,- eur.

 

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/madrid

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc